Last updated October 17, 2023

Privacy- en cookieverklaring

Iconica Development is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals in deze privacyverklaring weergeven. Iconica Development respecteert de privacy van haar klanten, dienstverleners en websitebezoekers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan haar verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met geldende wetgeving wordt behandeld.

Dit doet Iconica Development onder andere door zich te houden aan de wettelijke kaders die de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet biedt. Het moet voor u als betrokkene namelijk inzichtelijk zijn in, hoeverre en op welke manier uw persoonsgegevens op een rechtmatige manier worden verwerkt. Daarnaast moet er een gerechtvaardigde reden zijn om uw persoonsgegevens te verwerken. Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van u als betrokkene zoveel mogelijk beperkt. Er zullen niet meer persoonsgegevens worden verzameld dan strikt noodzakelijk. Ook zullen de gegevens niet langer dan noodzakelijk worden bewaard.

Iconica Development draagt er zorg voor dat persoonsgegevens voldoende worden beveiligd. Om verlies en onrechtmatige verwerkingen te voorkomen worden passende technische en organisatorische maatregelen genomen. Deze zijn afgestemd op het risico van de verwerking.

Mocht u vragen hebben over de beveiliging van uw persoonsgegevens of heeft u het idee dat gegevens niet goed beveiligd zijn neem dan contact met ons op via info@iconica.nl.

Iconica Development
Raadhuisstraat 25, 7001 EX Doetinchem
KVK nummer: 85042641
Contactpersoon: Jeroen Salemink
E-mailadres: info@iconica.nl
Telefoonnummer: 0314 78 25 67

Verwerking van persoonsgegevens

Website en email
Bij het bezoeken van de website worden het gebruikte IP-adres, het besturingssysteem, en gebruikte internetbrowser verstrekt. Het IP-adres kan worden aangemerkt als een persoonsgegeven en zal worden gebruikt om cyberaanvallen af te houden, dit is een gerechtvaardigd belang.

Daarnaast worden de persoonsgegevens verwerkt die u actief aan ons verstrekt per email (Hierbij kunt u denken aan naam en email of andere persoonsgegevens die u aan ons toestuurt). Hiermee verleent u aan Iconica Development toestemming om over het betreffende onderwerp contact op te nemen.

Doeleinden verwerking

Iconica Development verwerkt deze persoonsgegevens om:

  • in contact te kunnen treden;
  • werkzaamheden in het kader van gesloten overeenkomsten uit te voeren;
  • eventueel nieuwsbrieven aan klanten te versturen;
  • betalingen te verrichten en te ontvangen;
  • om u zo goed mogelijk van dienst te zijn;
  • het verrichten van de administratie en boekhoudkundige verplichtingen;
  • het beveiligen en verbeteren van de websites en dienstverlening van Iconica Development;
  • het voldoen van eventuele andere wettelijke verplichtingen (waaronder fraudeonderzoek).

U dient er bewust van te zijn dat Iconica Development zonder contactgegevens niet met u in contact kunnen treden. Tevens kan Iconica Development zonder persoonsgegevens die belangrijk zijn voor de betreffende dienstverlening geen goede uitvoering geven aan de overeenkomst.

Rechten van betrokkenen

U hebt het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast hebt u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Iconica Development en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Mocht er echter een wettelijke verplichting bestaan tot het bewaren van gegevens dan is Iconica Development hieraan gehouden.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@iconica.nl. Mocht u hierover vragen hebben dan kunt u ook contact opnemen met Arjan Luemes door te bellen naar 0653350661. Iconica Development reageert zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek.

Mocht u niet tevreden zijn over de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u natuurlijk ook contact met Iconica Development opnemen. Zij vinden het belangrijk om samen met u tot een oplossing te komen. Ook kunt u terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens (Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag).

Bewaren persoonsgegevens

Iconica Development bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Mocht u bijvoorbeeld contact met Iconica Development hebben opgenomen via de e-mail dan zullen de benodigde persoonsgegevens, indien u geen klant of dienstverlener bij ons bent of wordt of u toestemming heeft gegeven om in het systeem te worden opgenomen, worden verwijderd als uw vraag is beantwoord.

Het IP-adres ter beveiliging van de website, zal worden bewaard zolang dit nodig is voor deze beveiliging. Daarnaast verwijst Iconica Development u naar Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.

Wanneer u zich uitschrijft voor de nieuwsbrieven zullen uw persoonsgegevens die hieraan gerelateerd zijn uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand uit het systeem worden verwijderd. U zult per direct geen nieuwsbrieven meer ontvangen.

Indien u klant of dienstverlener bent/ was kunnen er andere verplichtingen zijn om (een gedeelte van) de persoonsgegevens te bewaren. Iconica Development is vanuit wetgeving verplicht om bepaalde (persoons)gegevens te bewaren. Zo bestaat er een bewaartermijn van 7 jaar op basisgegevens van Iconica Development zoals een grootboek, de debiteuren- en crediteurenadministratie, verkoopadministratie en e-mails die betrekking hebben op de bedrijfsvoering. Hieronder vallen onder andere geaccordeerde offertes, orders, facturen en e-mails.

Als het gaat om potentiële klanten dan zullen bedrijfsnaam, adresgegevens en telefoonnummer en eventueel naam, telefoonnummer en e-mailadres contactpersoon zullen worden verwijderd als de potentiële klant aangeeft niet meer in het systeem te willen worden opgenomen. Offertes die niet geaccordeerd zijn zullen maximaal een jaar worden bewaard.

Als het gaat om potentiële dienstverleners, dan zullen bedrijfsnaam, adres en contactgegevens en naam, telefoonnummer en e-mailadres van contactpersoon worden verwijderd als er geen overeenkomst wordt gesloten, tenzij zij toestemming verlenen om in het systeem te worden opgenomen. Deze toestemming wordt bijvoorbeeld verleend bij het verstrekken van een visitekaartje.

Als er een overeenkomst wordt gesloten met dienstverleners worden deze gegevens en ook adres bewaard voor zo lang de overeenkomst standhoudt, tevens rekening houdend met de fiscale bewaarplicht.

Deze is ook van toepassing op gegevens die in de factuur vermeld staan zoals naam, adres, bankrekeningnummer, tenaamstelling, KvK-nummer en BTW-nummer.

Delen van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden soms door meerdere partijen ontvangen. Iconica Development deelt deze persoonsgegevens enkel wanneer dit nodig is voor de uitvoering van overeenkomst, zij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een gerechtelijke uitspraak, hiertoe toestemming bestaat of er sprake is van een gerechtvaardigd bedrijfsbelang.

Tussen Iconica Development en deze derde partijen wordt een overeenkomst gesloten om afspraken te maken hoe om te gaan met uw persoonsgegevens. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd en er zal door Iconica Development worden toegezien op de naleving daarvan. Wanneer Iconica Development uw gegevens aan een derde verstrekt, zorgt zij er o.a. voor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komt Iconica Development hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Als het gaat om derde partijen kunt u denken aan: accountant, loonadministrateur, Jortt, Online incasso, Google, Firebase, Microsoft, Atlassian, Trello, Slack, Apple, Bitbucket, GitHub, E-hour, Google Playservices, PC Extreme, Sketch, Google Calendar, Gmail, Google Drive, Google Suite, Rabobank, ING.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser (bijv. Chrome, Internet Explorer, Safari, Firefox, Opera) op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Sessiecookies
Met behulp van een sessie cookies kan Iconica Development zien welke onderdelen van de website u met uw bezoek hebt bekeken. Daardoor kan onze dienst zoveel mogelijk worden aangepast aan uw eigen wensen. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.

Functionele cookies
Met behulp van een functionele cookies kan Iconica Development u herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen waardoor u prettiger gebruik maakt van de website. Deze cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser. Functionele cookies worden nooit gedeeld met andere partijen en worden uitsluitend gebruikt voor de website van Iconica Development.

Analytische cookies
Met analytische cookies verzamelt Iconica Development met behulp van derden statistieken over het gebruik van de website door gebruikers. Door websitegebruik te meten kan Iconica Development de website blijven verbeteren in het voordeel van onze gebruikers. Voor het plaatsen van deze gegevens is geen toestemming vereist.

Mochten deze cookies worden ingezet om te koppelen aan bijvoorbeeld advertentiegegevens dan heeft Iconica Development wel toestemming van u nodig. Er is dan sprake van tracking cookies.