Flutter Basic

Flutter Basic

Leer de basics en bouw een simpele app

training

Introductie

3 dagen

€1.200,- per cursist

Joey Boerwinkel

Joey Boerwinkel

Lead software developer & trainer

Algemeen

Tijdens de flutter basic training komen de aspecten aan bod waarmee de cursist een simpele flutter app kan bouwen. Deze 3 daagse training begint vanuit een nulpunt, waarbij er wel vanuit wordt gegaan dat de cursist al een basis heeft in softwareontwikkeling en object georiënteerd programmeren. Tijdens de training zal de gebruiker een kleine app bouwen die met een al bestaande data-source werkt.